Blog

KORDİNATÖRLER UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Okul Müdürü Duran İSAOĞLU başkanlığında, video konferans sistemiyle danışma kurulu/koordinatör öğretmenlerin katıldığı toplantıda, 4 haftalık uzaktan eğitim programı değerlendirildi.


1- Bakanlığın EBA üzerinden yayınlamış olduğu haftalık ders programının izlenmesi için öğretmenlerin, öğrencileri yönlendirdiği, motive ettiği, kendi dersleri ile ilgili sunumları izledikleri, anlatılan konu ile ilgili olarak öğrencileri ödevlendirdikleri ve ödevle ilgili kontrol ve dönütün sağlandığı,


2- Öğrencilerin danışman öğretmenlerinin, sürekli veliyle ve öğrenciyle iletişim halinde oldukları, öğrencilerin akademik ve duygusal anlamda karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili çalışmalar yaptıkları,

3- Resim, Müzik, Beden Eğitimi derslerinin öğretmenlerinin de öğrencileri ile iletişim halinde oldukları, ders dinleme, ders çalışma, test çözme çalışmalarından sonra onları rahatlatmak, psikolojilerini düzeltmek, duygusal motivelerini artırmak amacıyla öğrencilere kendi alanlarıyla ilgili etkinlikler yaptırdıkları,


4- Akademik ders öğretmenlerinin haftada 1 saat çevrimiçi (online) ortamda öğrencilere ders anlattıkları, öğrencilere kendilerini ifade etme ve arkadaşlarını görme olanağı sundukları,


5- Öğrencilerin yapamadıkları soruları Whatsapp üzerinden öğretmenlerine ilettikleri, çözümün öğretmen tarafından öğrenciye sunulduğu,

6- Tüm sınıflar bazında deneme ve tarama sınavlarının internet ortamında yapıldığı, sınavların değerlendirildiği, öğrencilere dönüt verildiği,


7- Türkçe öğretmenlerinin öğrencileri, kitap okumaya, yazma becerisini geliştirmek amacıyla da günlük tutmaya yönlendirdikleri,

8- İngilizce öğretmenlerinin İngilizce dersinde 4 temel becerinin(okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenledikleri,


9- Öğretmenlerin, uzaktan eğitim sürecinde, teknoloji kullanımında (eba, sosyal medya, çevrimiçi uygulamalar…vb) bir sorun yaşamadıkları
Hususları görüşüldü.


Ancak; krizi fırsata dönüştürme sürecinde, veli ve öğretmen olarak, öğrencilerimizin ruh sağlığını korumak, uzaktan eğitimden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak için aşağıdaki hususların önemli olduğu vurgulandı.
***Çocuğun evde eğitim döneminde yapmış olduğu etkinliklerin görsellerinin, yazdığı günlük ve mektupların, çizdiği resimlerin anı olarak saklanması,
***Öğretmenlerin, çevrimiçi(online) sistemle ders anlatma sürecinde velinin internet kullanımından doğacak giderini göz önünde bulundurması
Yönünde görüş bildirilmiştir.