Blog

UZAKTAN EĞİTİMDE MATEMATİK ZÜMRESİ

Öğrencilerimizin Matematik dersinde başarılı olmaları için:


1- Öğrenciler, yeni konu öğrenirken hazır bulunuşluk düzeyini göz önüne almalı,


2- Kavram ve ilkeleri öğrenmeden, mantığını kavramadan, problem çözmeye başlamamalı, işlemi ezberlemeye çalışmamalı

3- Bir başkasının yardımından önce verilen ipuçlarından yararlanmalı
4- Konuyu kavramadan test çözümüne geçilmemeli


5- Konuyu anlayamıyorum, işlem becerisi kazanamıyorum diye çalışmaktan vazgeçmemeli, bu konuda ısrarcı, mücadeleci, savaşçı olunmalı. Öğrenene kadar, işlem yapabilene kadar çalışılmalı


6- Öğrencilerimiz “ben zaten Matematik dersinde başarılı olamam” diyerek öğrenilmiş çaresizlik yaşamamalı

7- Matematik öğrenmeyle ilgili program yapılmalı, hedefler belirlenmeli


8- Farklı kaynaklardan/yayınlardan çalışarak, değişik öğretmenlerin yöntemlerini değerlendirerek, sorular üzerinde esnek düşünebilmeli

9- Roman okuyarak anlama, kavrama, yorumlama, sözcük öğrenme, ilişkilendirme, okuma hızı geliştirme becerisi kazanılmalıdır.