Blog

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programımızın Online Başarısı

Biltepe Okulları İngilizce zümresi sağlam, yenilikçi ve dinamik yapısıyla online derslerde de etkinliğini koruyor. Çünkü durum ne gerektiriyorsa biz hazırız bu da alanına hakim ,oyunlaştırma ve somutlaştırma becerisine sahip olmayı gerektiriyor.
Nitelikli diye adlandırılan okullara dağılan, İngilizce okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerine hakim öğrencilerimiz dünyaya açılırken aldığımız dönütlerle de mutlu oluyoruz. Teşekkürler Biltepe.

” İkinci bir dil öğrenmek ikinci bir ruha sahip olmaktır. ”
Charlemagne.