KURUMSAL

Vizyonumuz

Değişik Derslerde Öğretilen Bilgilerde Bütünlük: Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerini sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir.Öğrenci için Anlamlılık: Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak biçimde belirlenmiştir.Derinlik: Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarının güçlü ve etkin fikirlerinin derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir. Uygulayarak Öğrenme: Pratik araştırmalar, öğrencilerce teorik fikirler ve tecrübeleri sınamalarını sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama ile planlanmıştır. Okullarımızda öğrenci aktif öğrenen, öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler.

Destekleyici Öğrenme Ortamı: Özel Biltepe Okullarında öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sorabilir, öğrenme faaliyetlerinin planlamasında katkıda bulunabilir. Öğrencilerin görüşlerine ve değerlerine saygı duyulur.

Teknolojiyi Tanıma, Anlama ve Kullanma: Özel Biltepe Okullarında öğrencilerin teknolojik dünya ile ilgili anlayış geliştirmeleri, değişik teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma, teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından verimli bir biçimde yararlanabilme gibi öğrenim hedeflerine önemle yer verilir.

Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili: Öğrencilerimiz bilimsel yollarla elde edilen bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirisel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerileri geliştirici öğrenme hedeflerine yer verilir. Müfredatlarımız öğrencinin bilimsel dil becerisini geliştirecek şekilde planlanır. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve başkalarının görüşlerini açıklamada kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir.

Değerlendirme: Özel Biltepe Okullarında değerlendirme, önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine (öğrenciye kazandırılacak davranışlar) ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin öğrenme sürecine katkıda bulunmak amacını taşır.

Dinamizm: Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler, öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları, çağımızın gerçekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilir.

Özel Biltepe Okulları

Aydınlık bir gelecek için

Tarihçemiz

  Özel Biltepe Okulları bir grup eğitim gönüllülerinin birleşerek eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en iyi yatırım olduğu düşüncesiyle yola çıkmıştır. 

Bu eğitim gönüllüleri 2001 tarihinde işe başlayıp 2002 tarihi gibi kısa bir sürede Özel Biltepe Okullarını eğitim ve öğretime açmıştır. Bu bir gönül işi olup kuruluş aşamasında her birey üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmiştir.

Bir neslin kaderini, bir önceki neslin tayin ettiğini düşünen güçlü bir kadroyla yola çıkan kurucu üyeler, bu konuda üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya hazırdır.Okulumuzun yapımına 2001 yılı Haziran ayında başlanmış, 2002 Ağustos ayında bitmiş olup 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 16 Eylül 2002’de eğitim ve öğretime başlamıştır.

Okulumuz 24 Saat Güvenlik Kamerası ile izlenmektedir.​​