Blog

2022 LGS’ ye Hazırlık Çalışmalarımız Özenle Sürdürülüyor

 • 23 Ağustos 2021’de başladığımız eğitim öğretimde; 7.sınıfta pandemi nedeniyle oluşan öğrenme eksikleri giderildi.
 • 8.sınıfta da konuların/kazanımların kavratılmasında ana kaynak olarak Milli Eğitim Bakanlığınca okullara gönderilen ders kitapları esas alındı.
 • Öğrencilere; LGS soruları paralelinde hazırlanan YENİ NESİL SORULARI içeren yardımcı kaynaklar önerildi, bu kaynaklardan derste soru çözümleri gerçekleştirildi, ev ödevleri verildi.
 • Yapılan sınav programını esas alarak ayda iki kere Deneme Sınavı gerçekleştirmeye devam ediliyor.
 • Gerçek LGS provası olan “Deneme Sınavından” amaç: kazanımların ve zamanın kullanım becerisini ölçmektir.
 • Sınav sonucunda ilgili öğretmenler, derslerin frekanslarını alırlar, yapılamayan sorularla ilgili kazanımlara tekrar dönerler.
 • Ayrıca tüm sorular; ilgili öğretmenler tarafından öğrenci merkezli olarak çözülüyor, zaman zaman kazanımların pekiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.
 • Öğretmenler konu bitimlerinde yapmış oldukları branş denemeleriyle öğrenme eksiklerini tespit edip eksiklerin giderilmesine yönelik etkinlikler yapıyor.
 • 8. Sınıflarda konular/ kazanımlar Nisan ayı sonu itibariyle bitirilecek.
 • Mayıs ayı başından sınav arefesine kadar günlük geri sayım denemeleri yapılacak, deneme sonrası ilgili öğretmenler, öğrenci merkezli olarak soru çözümleri gerçekleştirecek,
 • Ayrıca rehber öğretmenimiz tarafından öğrencilerimiz sınava yönelik sürekli motive edilmektedir.
 • Öğrenciler son güne kadar LGS hazırlık çalışmalarıyla ilgili etkinliklere katılacaklardır.