Blog

5.Sınıf Speaking Sınavımız

 • İngilizce zümresi, 27 Kasım 2021 Cuma günü SPEAKING sınavı yapılmasını uygun görmüşler.
 • Pandemi kurallarına dikkat ederek okulumuzun Robotik Dersliğini sınav salonu olarak düzenlemişler.
 • Müdür Yardımcısı Sadullah Erdur Başkanlığında toplanan sınav görevlileri aralarında iş bölümü yaptılar.
 • Öğrencilerin İngilizce derslerine giren Emine Akar ve Merve Özdoğan ve Bilişim Öğretmeni sınav gözetmeni;
 • 5.Sınıflarin dersine girmeyen İngilizce öğretmenler, Zülâl Karakuş ve Semih Kafalı’ nın ayırtman;
 • Rehber Öğretmeni Merve Demiralay’ ın sınava girecek öğrencileri motive edici; olarak görev almalarına karar verilmiştir.
 • BILTEPE’DE 16 SAAT YOĞUNLAŞTIRILMIŞ İNGİZCE DERSİNİN; SPEAKİNG SINAVINDA;
 • SALONUN PANDEMİ KURALLARINA GÖRE HAZİRLANMASİNDA,
 • UYGULANMASİNDA,
 • ÖĞRENCİLERİN MOTİVESİNDE,
 • CİDDİ YAPILMASİNDA,
 • GÖREV ALAN ARKADAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYOR,
 • BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ.