Blog

7.Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı

7.sınıflarımızın Şube Öğretmenler kurulunda;
Öğrencilerimizin Ergenlik sorunlarını ve bu sorunların çözümüne yönelik istişarede bulunduk.
Derslerin işlenişinde kullanılacak araç gereçler, ödevin niteliği niceliği, kontrolü, ön öğrenmelerin tespiti, ders işlenişinde plân, ölçme değerlendirme gibi hususlar üzerinde durduk.
Beceri derslerinin (Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Robotik)çocuğun gelişimindeki önemini paylaştık.
İngilizce dersinin işlenisinde, dört temel becerinin kazandırıldırıldığını vurguladık.
Veli görüşmeleri, deneme sınavları, hafta sonu kursları ve etütlerle ilgili planlamalar yaptık.
İletişimin önemine inanan, empatik anlayışa sahip, özveriyle çalışan, deneyimlerini sürekli güncelleyen, takım çalışmasını ilke edinen öğretmenlerle ÖZEL BİLTEPE OKULLARI çatısı altında görev yapmanın ayrıcalık olduğuna inanıyoruz.
Öğrencilerimize başarılar diliyor, velilerimin bizlere güvenmelerini istiyoruz.