Blog

Biltepe Zümre Çalışması Olmazsa Olmazlardandır

 • Öğretim yılı başında yapılan zümre toplantılarında;
 • 2020- 2021 Eğitim öğretim yılında zümrelerde alınan kararlar değerlendirildi.
 • Derslerin Müfredat Programları incelendi.
 • Öğrenme eksiklerinin ve öğrenme kayıplarının tespitine yönelik çalışmalar yapılmasına ve bunların giderilmesine ilişkin esasların görüşülmesine,
 • Derslerin işlenişine ilişkin yıllık planların yapılmasına,
 • Hafta sonu kurslarında uyulması gereken ilkelerin belirlenmesine,
 • Ölçme araçlarının tespitine,
 • Her dersten başarılı olmak için kitap okumanın önemli olduğuna,
 • Ev ödevinin; öğrenmede, öğrenilenlerin; tekrarında, pekiştirilmesinde, ilişkilendirilmesinde etkili olduğuna; ev ödevi verilirken ödevin niceliğine ve niteliğine dikkat edilmesine; Yönelik kararlar alınmıştı;
 • 2021 Ara dönem sonrasında yapılacak zümre toplantılarında zümre kararları değerlendirilecektir.

  DURAN İSAOĞLU
  OKUL MÜDÜRÜ