Blog

Biltepe’de Akıllı Tahta Kullanımı

  • Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecinde derslerin işlenişinde Etkileşimli tahta sayesinde öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmışlardı
  • Tüm dersliklerimizdeki etkileşimli tahta sayesinde derslerimizin işlenişinde;
  • Zamandan tasarruf ediliyor.
  • Görselliği sağladığı için konular somutlaştırılıyor.
  • Öğrencilere uygulamada kolaylık sağlıyor.
  • Her türlü çizime imkân sağlıyor
  • Öğrencilerin elindeki kaynaklarla uyumlu olduğu için öğretmenin anlatımını anlaşılır hale getiriyor.