Blog

BİLTEPE’NİN ‘’ EVDE ZÜMRE’’ ÇALIŞMASINDA MATEMATİKÇİLER BİR ARAYA GELDİLER

         Matematik öğretmeni  Ayşenur TAMER’in  ev sahipliği ve zümre başkanlığı yaptığı toplantıda  eğitim sohbeti yapıldı, mesleki deneyimler paylaşıldı, öğrencilerin örnek davranışları konuşuldu, karşılaşılan genel sorunlara çözüm arandı.

        Daha sonra  zümre başkanı hazırladığı  matematikle ilgili zümre gündemini ortaya koydu; matematik öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı, ders kitaplarının, yardımcı kaynarların  kullanımı, ödevlerin nitelik ve niceliği, yöntem zenginliği, ölçme değerlendirme gibi hususlar üzerinde istişare yapıldı.

         Öğretmenlerimiz; Mustafa EROĞLU’na, Ayşenur TAMER’e ve Müslim DEMİRÖZ’e teşekkürler. Takım çalışmasının örneğini  sunmuş oldular.