Blog

Kadirli Özel Biltepe Okullarının Kurucuları

Demokrasiyi özümsemiş, ortaklık kültürü gelişmiş eğitim sevdalılarıdır.

2000 yıllarının başında Kadirli’de bir grup; öğretmen ve değişik mesleklerden işadamları bir araya gelerek uzun süren istişareler sonucunda kurmuş oldukları özel okuldur.

Biltepe Okulları 16 Eylül 2002’de eğim öğretime başladı.

Okulun kurucularını egitimciler ve iş adamları oluştururuyor. Sayıları on dört olan kurucu eğitimciler, usta öğretmen kimliğine sahip, her biri öğrencilerinin kalbine dokunmuş, eğitimde Kadirli’de iz bırakmış saygın kişilerdir.

Biltepe’nin kuruculardan serbest meslek sahiplerini; eczacılar, bankacı, mali müşavir, çiftçiler, fırıncı, esnaflar oluşturuyordu. Biltepe’nin bu gruptaki kurucularına iş adamları tabirini kullanmamızın daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu işadamlarının da herbiri; mesleğe çekirdekten başlamış, mesleklerinde; çıraklık, kalfalık dönemlerini geçirip ustalığa, uzmanlığa geçmış kişilerdir.

Bu kişiler Kadirli’de değişik sosyal kimliklere sahip; siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, meskek kuruluşlarında bulunmuş iş adamlarıdır. Ayrıca siyasi yönden; değişik siyasi partilerin mensuplarıdır.

Kırk üç ortaklı olarak kurulan Biltepe Okulları kurucularının ortak özellikleri; vizyon sahibi oluşları, yaşantılarında demokratik anlayışı benimsemeleri, Kadirli’nin tanınmış kişileri arasında bulunmaları, ülkemizin kalkınmasında eğitimin önemine inanmaları ve her birinin eğitim gönüllüsü oluşları, kendi mesleklerini en iyi şekilde icra etmeleri, ortaklık kültürünü özümsemeleri …. gibi hususları sayabilirim.

Bu özelliklere sahip kurucuların kendi aralarında seçtikleri yönetim kurulu üyelerinden; başkan kendisini eğitime adamış, uzun yıllar eğitim yöneticiliği yapmış usta bir eğitimcidir.

Üyelerin her biri kendi işyerlerinde elaman çalıştırmaktadır. Dolaysıyla Biltepe yönetim kurulu üyeleri; yönetim becerisine sahip, takım çalışmasını özümsemiş, iletişime açık, çalışanlarla ilgili yasal mevzuatı bilen, empatik anlayışa sahip, gelişim ve değişimi önemseyen, takdir duygusu yüksek, ekonomiyi bilen, liderlik özelliklerine sahip kişilerdir.

Kadirli’de eğitim gönüllüsü şahsiyetlerin kuruculuğunu yaptığı Özel Biltepe Okullarının İlköğretim bölümünde 16 yıldır eğitim yöneticisi olarak görev yapmanın onurunu yaşıyorum3.

Biltepe Okulları’nın kurucularından ebediyete irtihal edenlere rahmet diliyoruz.