Blog

LGS Deneme Değerlendirmesi

 • 8.sınıf LGS grubumuza, bugün 25 Kasım itibariyle 6.denemeyi gerçekleştirdik.
 • Deneme sınavlarının bir amaç değil araç olduğunun bilincindeyiz
 • Bu sınavlar, LGS ilkelerine uygun olarak yapıyoruz.
 • Sınav bitiminden hemen sonra optikler okunuyor, şube öğretmenleri bir araya gelerek sınavı değerlendiriyorlar.
 • Her branşın öğretmeni sınav sonucu üzerinden kendi dersiyle ilgili frekansları çıkartıyor.
 • Bu frekansa göre öğretmen; öğrencilerin yapamadıkları soruları tespit ederken, kendisini de değerlendiriyor, , böylece öğrencilerin yapamadıkları konu/ kazanımlara tekrar dönüyor, bu tekrarlarda yeni yöntem arayışlarına giriyorlar.
 • Söz konusu değerlendirme toplantısına Rehber öğretmenlerimiz de katılıyor, her branşlarla ilgili sonuçları öğretmenlerle değerlendiriyor.
 • Daha sonra öğrencilerle de sınav sonuçlarını bireysel olarak değerlendirdikten sonra, öğrenci kaynaklı sorunların giderilmesine yönelik bireysel ya da toplu olarak rehberlik yapıyor.
 • Rehber öğretmenimiz, öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirebilmeleri için; onların sınav sonuçları çizelgesi oluşturmalarını ve sınavlarda yapılan yanlış sorular ve çözümüyle ilgili defter tutmaları yönünde de rehberlik yapıyor.
 • Tüm branş öğretmenleri ilk derslerinden itibaren öğrencilerle birlikte ve öğrenci merkezli olarak deneme sorularını tek tek cevaplandırıyorlar. Bir sorunun bir den çok çözümünü araştırıyorlar. Soruları, konu ve kazanımlarla ilişkilendirerek çözmeye çalışıyorlar. Bu aşamada soru ile ilgili kazanımlar değişik yöntemlerle anlatıyorlar.
 • Tüm derslerden soruların cevaplandırılması aşamasında soru kitapçıkları öğrencinin elinin altında bulunuyor.
 • Böyle ilkeli olarak, takım ruhu içerisinde çalışan arkadaşlarımız sayesinde BİLTEPE OKULLARI;
  Her yıl TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARTIYOR, DERSLERİN NET ORTALAMALARI, FEN ve NİTELİKLİ OKULLARA OGRENCİ YERLEŞTİRMEDE DE BİLTEPE adından Söz ettiriyor.