Blog

Reading Skılls ın English

7. grades of Biltepe Schools are reading book. Reading is important because it develops your mind and gives you excessive knowledge and lessons of life. It helps you understand the world around you better. It keeps your mind active and enhances your creative ability. Reading improves your vocabulary and develops your communication skills.

Biltepe okulları 7. Sınıfları kitap okuyor. Okumak önemlidir çünkü zihninizi geliştirir ve size kapsamlı bilgi ve yaşam dersleri verir. Çevrenizdeki dünyayı daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Zihninizi aktif tutar ve yaratıcı yeteneğinizi geliştirir. Okuma, kelime dağarcığınızı ve iletişim becerilerinizi geliştirir.